SON DAKİKA

TEVHİD İNANCI NEDİR

    2012-01-22 / 10:22:33
    0 Yorum

Allah'ın varlığını, birliğini, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmaktır. Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde "Lâ İlâhe İllallah' (Allah'tan başka ilah yoktur) cümlesiyle ifade edilir.

 

Bu cümleye tevhid (kelime-i tevhid) denir. Tevhid kelimesini söyleyen ve buna inanan kişiye mümin ve muvahhid denir. Tevhid konularını inceleyen ilme de tevhid ilmi (ilm-i tevhid) adı verilir.

 

Tevhid kelimesi Kur'an'da geçmez. Buna karşılık tevhid inancı çeşitli yönleriyle sayısız ayette dile getirilir.

 

özellikle Mekke'de inen ayetler, tam olarak kavranması amacıyla tevhid inancı üzerinde yoğunlaşır.

 

Kur'an-ı Kerim, tevhid inancını Allah'ın zatı, tekliği, sıfatları, kâinat ve insanla ilişkileri ve daha birçok konuyu ayrıntılı bir şekilde bizlere bildirir.

 

Allah birdir ve O’ndan başka İlâh yoktur.

 

Allah birdir, O'ndan başka ilâh yoktur. O hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey O'na muhtaçtır. O'na benzer bir şey yoktur. O, bir ortağı olmaktan münezzehtir. O birdir, ama Hıristiyanların söylediği gibi (üç içinde bir) değildir. O'na oğulları, kızları isnat edenler, Allah'a iftira etmiş olurlar. O'nun ne oğulları, ne de kızları vardır. O, doğrulmamıştır, doğurmamıştır. Ancak kâfirler, hiçbir şey yaratmayan, yaratılmış olan şeyleri O'na ortak koşarlar. O sözde tanrılar ki, ne kötülük, ne de iyilik yapmaya güç yetirebilir; ne ölümü, ne hayatı, ne de yeniden dirilmeyi kontrol edebilirler. İnsanların uydurduğu tanrılar, zanna dayalı isimlerden ve onların nefislerinin heva’sından başka bir şey değildir. Allah birdir ve Allah’tan başka ilah yoktur.

 

Allah, mutlak güç sahibidir.

 

Her şeyin dönüşü, O'nadır. O, yaratıcıdır, yaratma sürecini başlatan ve dilediği gibi yaratandır. Gökleri ve yeri yaratan O’ dur. Gökler ve yer, üzerindeki tüm varlıklarla birlikte O'nun emrindedir, kimse onu değiştiremez. Yarattığı güneş, ay ve yaldızların tümü O'nun kanunlarıyla ve O'nun buyruğuyla hareket ederler. Gökte ve yerde bulunan her yaratık O'nun emirlerine gönüllü olarak boyun eğer. O, her şeyi yaratan, var eden ve onlara şekil verendir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır. Allah kudret ve kuvvet sahibidir.

 

Allah âlemlerin Rab’bi dir.

 

Gizlilerin de rabbidir, açıktakilerin de. O'nun gücü her şeye yeter; göklerin ve yerin tüm güçleri O'na aittir. O, kerim olan Arş'ın, yüce Arş'ın rabbidir. Tüm yükselme derecelerinin sahibidir. Bir beşik gibi arzı uzatır, gökte, uygun ölçülerde su indirir. O, bütün varlıkları çiftler halinde yarattı. Gök kubbeye düzen ve mükemmellik verdi. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hâkimiyeti Allah'ındır. Doğu ve batı O'nun dur.

 

Ne yana dönerseniz dönün, O oradadır. çünkü her şeyi kuşatmıştır. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplar. Yarattıklarını koruyup gözetir ve bunda hiçbir güçlükle karşılaşmaz. O, azizdir, hikmet sahibidir.

 

Allah Rahman ve Rahimdir.

 

Allah (cc) yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda rahimdir, rızık verendir, koruyandır, yardımcıdır, hidayet verendir ve tüm yaratıkların darda kalmışlarına yardım ulaştırandır. O, her şeyi bilen ve her şeyi görendir.

 

Allah, hüküm verenlerin en iyisidir.

 

Hiç kimseye zulmetmez. En hassas teraziler O’nun yanındadır. Adildir. Kendi nefsine zulmeden insandır. Hüküm gününde adalet tartıları kurulacak, en küçük bir amel bile hesaplanacaktır. O kullarını affeden ve çabuk ceza verendir ve acı azapla cezalandırandır. İnsanlara adil olmalarını buyurur ve adil olanları sever. Günahtan sakınıp sevap işleyenlere büyük ödüller verir. Cennet ve Cehennemi yaratan O’ dur. İnsanların iyi amelleri, en güzel şekilde ödüllendirilmek için yazılır. Allah, tüm iyilikleri kendisinde toplamıştır, tüm iyiliklerin kaynağıdır. Her türlü kötülükten de uzaktır.

 

Allah, insanı yaratan ve en yüce değeri verendir.

 

Allah (cc) ilk insanı (Hz. âdem) yarattı. Sonra eşini yarattı. Bu ikisinden birçok erkek ve kadınlar üremesini sağladı. İnsana kulak, göz akıl ve duygu verdi; yeryüzünde Allah'ın halifesi olmasını takdir etti. Allah (cc) ölümü ve sonrasını yarattı. öldükten sonra dirilmeyi ve Mahşeri yarattı. Bütün yaratılanlar insan içindir çünkü insan yaratılmışların en üstünüdür. çünkü Allah, insana kendi ruhundan üflemiştir. O, insanın daima yanındadır, insana şahdamarından bile daha yakındır.

 

Tevhid inancının bir diğer yönü ibadettir. Yani ameli tevhidtir. Ameli tevhid olmadan gerçek manada tevhid inancı tamamlanmış olmaz.

 

Ameli tevhid; bir olan Allah’a, eşi ve benzeri olmayan Allah’a kulluk etmektir. O Allah ki, kendisine ibadet edilmeye layık olandır. O’ndan başkasına ibadet edilmediği gibi, O’ndan başkasından da yardım istenmez. Yalnız yapılacak olan ibadetleri ihlâs, samimiyet ve teslimiyet içerisinde yapmak gerekir. İbadetlerin özünde yalnızca Allah’ın rızası aranmalı, başkaca bir dünyalık peşinde koşulmamalıdır.

 

Allah'a ibadet, belirli amellerle sınırlı değildir. Allah'a ibadet etmek, insanın her adımında, her hareketinde, her sözünde O'nun koyduğu kurallara uymak, O'nun hükümlerini yerine getirmek, Resullerinin gösterdiği yoldan yürümek demektir. Yalnızca O'ndan yardım dilemek, korkmak, O'na güvenmek, dayanmak, tevekkül etmek, sığınmak, O'ndan başkasını veli edinmemek, sorunların çözümünü O'na havale etmektir.

 

O'ndan başka koruyucu, kollayıcı kabul etmemek, sebepleri esas alıp öz den uzaklaşmamak da tevhid inancının gerektirdiği tek Allah'a ibadetin esaslarıdır.

 

Tevhid inancına zarar veren; açık ve gizli şirkten, riya ve gösterişten, nifaktan ve her türlü aşırılıklardan sakınmak gerekir. Bütün bunlar tevhid inancına zarar veren unsurlardır.

 

Tevhid inancında esas olan Yüce Allah’ı (bir)lemektir.

 

Allah'ın birliğinden söz etmek; 0'nun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olduğunu söylemektir.

 

Zatında birdir; O'nun kısmı, parçası, bölümü, şubesi yoktur.

 

Sıfatlarında birdir; :Eşi ve benzeri yoktur. Yarattığı varlıkların hiç birine benzemez.

 

Fiillerinde birdir; bir ortağı yoktur. Ortaklık güçsüzlerin ve zayıfların işidir. Allah (cc) kudret ve kuvvet sahibidir. Her şeye gücü yeter.

 

Yüce Allah (cc) Kur’anı Kerim de;“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı. O 'na bir denk de olmadı.” İhlâs/ 1 - 4

 

Selam ve dua ile

 

 

 

Boş bırakamazsınız. Bu adres geçersiz.
Boş bırakamazsınız.
Boş bırakamazsınız.
Boş bırakamazsınız. En az 6 karakter En fazla 10 karakter
Boş bırakamazsınız. Şifreler eşleşmiyor.
Boş bırakamazsınız.
Boş bırakamazsınız.
E-Gazete (Milletin Sesi)
E-Gazete (Dava)