Bilimsel Erzurum

Bilimsel Erzurum yazmak istiyorum
bir gün. Akademik çalışmaları olan
şehrin hava koridorunu kaygı eden
yada arı ırkını ıslah edecek
çalışmaları okumak istiyorum erzurumlu
birinden yada birilerinden.
Kokuşmuş siyasi söylemlerden ve
siyasi çıkarlardan uzak sehrin
kalitesini yükseltecek fikirler
konuşmak istiyorum biraz. Elbette
kıymetli bilim ve ilim adamlarımız
yok değil. Bir konu dinledim şehir
konulu bir sohbette. Branşı ziraat
olan emekli bir adam. Çok kayda
değer bilgilere sahip ve şehir kaygılı
bir adam. Belediyenin bir projesinden
bahsetti üstünkörü. Şehrin
lağımından arıtma yöntemiyle yakıt
ve gübre yapımını içeren bir projeden
bahsetti. İçerisinde tıp fakültesinden
saglıkçıdan ve ziraatçıdan
kimsenin olmadığı bir çalışma.
Dağdaki otel artıklarınıda kattıkları
lağımdan üretilecek gübrenin
verileceği topraktan üretilecek olan
sebzeyi düşünebiliyornusunuz.
Hesapta iyi niyrmetle yapılması
planlanan bir projede bilim teknoloji
sağlık danışmanı olmalı bence. Bilimsel
işlerle yapmak lazım
planlarımızı. Yapacağımız her iyi
niyetli işlerde içinde arkeologun ziraat
profunun sağlık bilimcilerinin
olduğu bir kurulumuzun olması
gerekir bilimsel sohbet için. Bunu
yapalım lütfen.