GÜNCEL Haber Girişi : 11 Mayıs 2021 08:57

Bu proje ile Çocukların zihin dünyaları gelişiyor

Erzurum Aşkale’de sınıf öğretmeni olarak görev
yapmakta olan Gülşah Aydemir ve öğrencileri 2021
Mart ayında başlayıp Haziran’da tamamlanacak
olan “Haydi Sen de Bir Masal Anlat” adlı eTwinning
projesi ile Pandemi döneminde çocuklar için
faydaları saymakla bitmeyen bir etkinliğe imza
atıyor.
“Haydi Sen de Bir Masal Anlat” projesi çocukları
zararlı bilgisayar alışkanlıklarından uzaklaştırmayı
da ihmal etmiyor. Proje Türkiye’den 10 ve Azerbaycan’dan
1 olmak üzere, toplam 11 öğretmen ve
350 öğrenci ile devam ediyor. Öğrenciler, masallarda
yer alarak masallar
diyarına böylelikle yolculuk
yapıyorlar. Bu proje ile
masalların okunmasının,
anlatılmasının ve dinlenmesinin
yaygınlaştırılması
amaçlanıyor. ‘Bana bir masal
anlatsana-e twinning’ projesi”
ile hem aileler hem de çocuklar
Türk Kültürü geleneğine
ulaşmayı sağlayacaklar.
Masal okuma nın ve masal
anlatmanın, hayal gücünü
kullanmanın becerisi çocuklarda
edinilmiş olacak.
Proje ortaklarından Erzurum
Aşkale İlçesi’nde öğretmenlik
yapan Gülşah Aydemir
gazetemize konuyla ilgili
verdiği bilgilerde şunlara
değindi: “ “Masal dinlememiş
çocuklar kedi resmini bile
cetvelle çizer” sözünden yola
çıkarak oluşturduğumuz projemiz
masalları hayata katma masallar
yoluyla hayal kurma, dil becerilerini
geliştirme, kültürünü kuşaktan kuşağa
aktarma, farklı kültürlere ait masallar
hakkında bilgi edinme gibi birçok beceriyi
içine almaktadır. Bu proje ile
çocuklara farklı dünyaların kapılarını
açmak farklı karakterleri tanıtmak,
hayal güçlerini geliştirmek, anlama ve
anlatma gibi dilsel ve bilişsel becerilerine
katkıda bulunmak, farklı kültürlere
ait masalları inceleme ve dinleme fırsatı
vererek kültürel aktarımı
gerçekleştirmek temel noktalardır. Üzerinde
çalıştığımız, çocuklar için
faydaları saymakla bitmeyen proje,
çocukların yanı sıra ailelerde de çocuklara
masal anlatmanın önemini vurguluyor.
Böylece çocuklar doğru masal
anlatabilmenin yanında, kendi
masallarını bile yazmayı öğrenecekler
ve bu proje ile 6-11 yaş arası öğrencilerin masallara
olan ilgisini biçimlendirmiş olacağız. Proje ile
hedeflenmekte olan, Somut olmayan kültürel miras
hakkında gelecek kuşaklara bilgi aktarmak,
Anadolu ve dünya edebiyatındaki masalları
tanıtmak ve sevdirmek, Öğrencilere dinlediği bir
masalı yorumlama ve dramatize etme kabiliyeti
kazandırmak, Öğrencilerin kendini ifade etme ve
özgüven becerilerini geliştirmek, Öğrencilerimizin
bilgi, birikim ve kültürlerini arttırmak, Yaratıcı
düşünme becerilerini geliştirmek, Eğitim bir
bütündür anlayışıyla masal anlatımına aileyi veya
aile büyüklerini dahil edebilmek, Özellikle salgın
döneminde olduğumuz şu süreçte uzaktan eğitimle
baş başa kalan çocuklarımızın bilgisayara bağımlı
olmadan çeşitli Web2.0 araçları eşliğinde faydalı
müfredat destekli oyunlarla eğlenceli zamanlar
geçirmeleri amaçlanmıştır” diye konuştu.
HÜSEYİN ATALAY