ÇERÇEVE DERGİSİ

MÜSİAD Ekonomik Sosyal Altyapı
Üst Kurulu ve Medya Kültür
Ekonomileri Komitesi koordinasyonunda
hazırlanan Çerçeve Dergisinin
yeni sayısında kapak
konusu, “AB Yeşil Mutabakat
Türkiye’nin Sürdürülebilir
Kalkınması İçin Önemli Bir Fırsat”
olarak belirlendi ve Avrupa Birliği
Yeşil Mutabakatı’na ilişkin
Türkiye’nin atacağı adımları incelendi.
Dosya konusu ise “Bugünü
ve Geleceğiyle: Türkiye’nin Nükleer
Serüveni”. Bu başlık altında nükleer
enerjinin dünyada geldiği noktaya
değinilirken, Türkiye’de
nükleer enerji alanında başlatılan
çalışmalar ve bu alanda gelecekte
hedeflenen nokta detaylı bir
biçimde ele alındı. Bu dosya
çalışmasında Nükleer Teknoloji
(Nükte) Platformu Genel Koordinatörü
Adil Buyan’ın “Türkiye’nin
Nükleer Serüveni” başlıklı yazısı ile
MÜSİAD Maden, Enerji Yönetimi
veYatırımları Komitesi Başkanı Dr.
Cihad Terzioğlu ile Genç MÜSİAD
Enerji Yönetimi, Verimlilik ve
Madencilik Komitesi Başkanı Abdurrahim
Metin’in birlikte kaleme
aldıkları “Nükleer Enerjinin
Sürdürülebilirliğe Katkısı ve Türkiye
Örneği” yazıları ile dosyada yer
almışlar.
Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın
tüm yönleriyle incelendiği detay
haber, yeni sayının öne çıkan
içeriklerinden biri oldu.