Gıdanın kalitesi

Sanayinin gelişmesiyle beraber artan
tüketim, gıda ambalajlamanın önemini
de artırdı.Bu açıdan gıda kalitesini
korumak, güvenliği artırmak ve
hasat sonrası kayıpları azaltmak, sürdürülebilir
bir gıda sisteminin temel
hedefleridir. Gıdanın üretiminde çıkış
kalitesi ne kadar yüksek seviyede
olursa olsun iyi bir koruma teknolojisi
uygulanmazsa tüketicinin o ürün için
algıladığı kalite niteliklerinde önemli
kayıplar meydana gelecektir. Bu da
enerji ve maliyet kayıpları
demektir.Gıda endüstrisinde ambalaj
materyalleri, gıdayı depolama ve taşıma
aşamalarında, mikrobiyal, fiziksel
ve kimyasal kontaminasyondan
korumak amacıyla kullanılmaktadır
ve bu nedenle gıda üretiminde zorunlu
bir unsur olarak rol almaktadır.
Taze ve işlenmiş gıda endüstrisinde
çiftlikten tüketiciye taze ve işlenmiş
gıda ürünlerini işlemek, saklamak ve
dağıtmak için çok çeşitli ambalaj malzemeleri
ve ambalaj formatları kullanılmaktadır.
En temel şekli ile
ambalajlama, içerisinde bütünlüğünü
koruduğu ürünü muhafaza eden, ürün
özelliğinin devamlılığını sağlayan ve
alıcıya ürün hakkında bilgi veren sistemlerdir.
Doğru seçilen bir ambalaj,
gıdayı dış etkenlerden koruyarak kalite
kayıplarını azaltır ve ürünün raf
ömrünü uzatır