HAYATIMIZ DEĞİŞİYOR

Siber güvenlik derken şimdi en
büyük tehlike kapımızda
kuraklık.Tüm dünyayı etkileyen
tehditler arasında ilk sırada yer
alan iklim değişikliği, tüm canlıların
yanı sıra yine aynı listede yer alan
siber güvenliği de olumsuz bir
şekilde etkiliyor. İklim değişikliği,
BT'nin üç ana başlığı olan gizliliği,
bütünlüğü ve kullanılabilirliği
etkilediği ve bu başlıkları kapsayacak
bütünsel bir strateji gerektirdiği
için bu alanda büyük sorunlar
yaratma potansiyelini
barındırıyor.İklim değişikliği
insanları evden veya ofisten
uzaklaştırdığı ve kullanıcıların daha
fazla kaynağa ihtiyaç duymasına
neden olduğu için erişilebilirliği
tehlikeye sokuyor. Kurumların dijital
dönüşüm yolculukları kapsamında
entegre ettiği yeni teknolojiler göz
önünde bulundurulduğunda iklim
değişikliği diğer iki ana başlık olan
gizlilik ve bütünlük açısından sorun
yaratıyor.COVID-19 salgınında
siber saldırganların insanları nasıl
hedef alabildiği gerçeğe fazlasıyla
yakın e-postalar ve web siteleriyle
görüldü. Oltalama e-postlarında
COVID, KORONAVİRÜS, maske,
test, karantina ve aşı kelimeleri
sıkça yer aldı.