İÇKİ ÜZERİNE

• Bakara Suresi, 219. ayet:
Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De
ki: "Onlarda hem büyük günah,
hem insanlar için (bazı) yararlar
vardır. Ama günahları
yararlarından daha büyüktür." Ve
sana neyi infak edeceklerini sorarlar.
De ki: "İhtiyaçtan artakalanı."
Böylece Allah, size ayetlerini
açıklar; umulur ki düşünürsünüz;
• Maide Suresi, 90. ayet:
Ey iman edenler, içki, kumar, dikili
taşlar ve fal okları ancak şeytanın
işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse
bun(lar)dan kaçının; umulur
ki kurtuluşa erersiniz.
• Maide Suresi, 91. ayet:
Gerçekten şeytan, içki ve kumarla
aranıza düşmanlık ve kin
düşürmek, sizi, Allah'ı anmaktan
ve namazdan alıkoymak ister.
Artık vazgeçtiniz değil mi?
• Yunus Suresi, 4. ayet:
Sizin tümünüzün dönüşü O'nadır.
Allah'ın va'di bir gerçektir. İman
edip salih amellerde bulunanlara,
adaletle karşılık vermek için
yaratmayı başlatan, sonra onu
iade edecek olan O'dur. İnkar
edenler ise, küfürleri dolayısıyla,
onlar için kaynar sudan bir içki ve
acı bir azap vardır.
• Nahl Suresi, 67. ayet:
Hurmalıkların ve üzümlüklerin
meyvelerinden kurdukları çardaklarda
hem sarhoşluk verici içki,
hem güzel bir rızık edinmektesiniz.
Şüphesiz aklını kullanabilen
bir topluluk için, gerçekten
bunda bir ayet vardır.
• Kehf Suresi, 29. ayet: Ve
de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık
dileyen iman etsin, dileyen inkar
etsin. Şüphesiz Biz zalimlere bir
ateş hazırlamışız, onun duvarları
kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.
Eğer onlar yardım isterlerse, katı
bir sıvı gibi yüzleri kavurup-yakan
bir su ile yardım edilirler. Ne kötü
bir içkidir o ve ne kötü bir destektir.
• Saffat Suresi, 67. ayet:
Sonra kendileri için onun üzerinde
kaynar su karıştırılmış bir içkileri
de vardır.
İşte size Allah’ın ayetleri Kuran’da
belirtilen ayetler çıkmış herkes
ağzına göre konuşuyor. Türkiye
Düşmanı HALK TV İslam la
alakası olmayan İslam’dan bir
haber olan televizyon. Önceki gün
çıkmış zavallı birisi içki haram
değil diyiyor. Neye göre kime göre
kendisine göre içkiyi mubah
kılıyor.
Söz konusu tartışmaları Halk
TV ekranlarında değerlendiren
Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez,
içkinin Kur'an-ı Kerim'de
haram olarak geçmediğini öne
sürdü.. Sönmez, "İçki öteden beri
haram derler. Kur'an'da haram
olarak geçmez. Üç şey haram
olarak geçer: Kan, insan eti ve
domuz eti. Üçünden başkasına
kimse haram demesin diye de bir
açıklama vardır. Bunlar
dışındakilere haram diyenlere,
Allah tarafından ilahi mesaj
iletilmiş ama herkes her şeye
haram demeye çok meraklı.
Bugün Diyanet de aynı şeyi
yapıyor." ifadelerini kullandı..
Ne diyelim Allah akıl fikir versin.
İslamiyet Allah’ın ayetleri ortadayken
kalkmış kendine göre
fetva veriyor.Halk TV “ye gereken
ceza RTÜRK vermeli.