İSRAFIN DİBİNDEYİZ

Daha fazla eve, iş yerlerimize, illerimize, ülkelerimize kapanmak zorunda kaldık. Bu hem davranış ve tutumlarımızı hem de tüketim alışkanlıklarımızı değiştirdi. Tüketim alışkanlıkları açısından ayrıca şunu belirtebilirim: Covid-19 sürecinde bütün insanların yaşadığı en önemli olgulardan birisi, tüketime dayalı alışkanlıkların değişme eğilimine girmesi olmuştur. Tüketiciler gıda maddeleri ve temel ihtiyaç malzemeleri dışında harcama yapmamayı tercih etmekte ve tasarruflarını likiditesi yüksek varlıklarda (nakit para, altın, döviz vb.) değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Salgın bittikten sonraki süreçte de tüketicilerin eski alışkanlıklarına dönmeyeceği ve harcamalarını asgari düzeyde tutacağı beklenmektedir. Salgın sonrasında daha güvenilir, temiz ve doğal gıdaları tüketmeye yönelik eğilimin artacağı düşünülmektedir. Ayrıca salgın sırasında oluşan evde tüketim alışkanlığının da bir ölçüde devam edeceği öngörülebilir. Covid-19 salgını dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de gıdaya ulaşmada online alışverişleri ön plana taşımıştır. Dijitalleşme fırsatlarından yararlanılarak gıda değer zincirinin etkinliğinin artırılması, değişen davranış kalıplarına uyumu kolaylaştıracaktır