İtalya’nın Göz Bebeği Pisa Kulesi

Pisa Kulesi, İtalya’nın kuzeyinde
bulunun Pisa şehrinde yer
almaktadır. 1063-1090 yılları
arasında yapılan bu şaheser, şehir
katedralinin çan kulesi, ana
bölümden ayrı olarak yapılmıştır.
Bu kule üst üste bindirilmiş yuvarlak
6 sütundan meydana gelmiştir
ve 56 metre yüksekliktedir. Üzerine
294 basamaklı merdivenden
çıkılır ve en üstteki çanların
bulunduğu 8. kat ise silindir
şeklindedir.
Pisa kulesi bitirildiği günden beri
güneye doğru eğilmektedir. Bunun
sebebi ise temeldeki yumuşak
zeminin çökmesidir. Günümüzde,
kulenin tepesinden güney
yönünde aşağı sarkıtılan bir çekül
4,3 metre açığa inmektedir. Fakat
yapının ağırlık merkezinin
izdüşümü kendi temel dairesinin
içinde kaldığı için kule devrilmemektedir.
Kule her yıl
milimetrenin onda yedisi kadar
eğilmektedir. Kulenin şu andaki
eğimi ise 5,5° kadardır. Pisa
Kulesi, Pisa'nın gücünün ve
zenginliğinin bir sembolü olarak
Cenova ve Venedik'e rakip olarak
yapılmıştır. Bulunduğu zemindeki
çökme sebebiyle yıkılma
aşamasına gelen İtalya’nın göz
bebeği Pisa Kulesi, 20 milyon sterlinlik
projeyle kurtarıldı. Birkaç yıl
içinde yıkılacağı uyarısında bulunulan
kule, proje kapsamında
yapılan 45 cm’lik bir düzleştirme
çalışmasıyla eski haline
getirilmiştir.