KİMİNE YAĞMASI RAHMET,KİMİNE YAĞMAZSA ZAHMET

Asıl hak etmenin ukbada olduğunu bile
bile nasıl da her şeyi hak etmişcesine yürüyor
insanoğlu... Mağrur, emin... İşleri istediği gibi gitmediğinde
hemen huzursuzluk narası
atmaya başlayan, biraz
geciken işini bir an önce hallettirmenin
asabiyetini yaşayan tuhaflıklar
manzumesi. Tahammülsüz,
aceleci, sabırsız, acziyetinin farkında
olmayan aciz. Aynı tahammülsüzlüğü
etrafındaki hemen her
olaya göstermekte hünerli olan insanoğlu
düşünün ki yaşadığı o
kadar gayr-ı ahlaki, gayr-ı islami,
serkeş ve gayesiz hayatından dolayı
başına taş yağmadığına şükür
edip, tevbe edip, tazarruda bulunacağına,
yağmurun yağışını, azlığını,
çokluğunu dert etmekte. Biraz
azalınca kuraklık, fazlalaşınca afetle karşılaşma
endişesi ile aklınca yorum yapmakta. Kendi
anormalliğini dert etmeyen insan tabiatın mevsim
normallerinin dışında cereyan etmesini dert
etmekte. Bu yersiz endişelerinden dolayı insanoğlu
hiçbir karşılığı olmayan batıl, boş bir kuruntu
ile yaşamını karartmaktadır. Bilmesi ve
uygulaması gerektiği “ Allah müsrifleri sevmez!”
Ayeti celilesi olan insan, nimete dair hertürlü
müsrifliği yaparak ki yeme ,içme, zaman vs. gibi
birçok başlığı içerisinde barındıran unsurları görmezden
gelerek hayatını sürdürmekteyken. Allah’
ın yağdırdığı veya yağdırmadığı yağmuru
tasa etmekte. Trajik ve içler acısı bir durum. Sen
kendine bir sor kardeşim acaba sen
başına o rahmet nişanesi olan yağmurun
yağasıca bir ahlaka, inanışa,
yaşantıya sahipmisin? Bunun analizini
yaptın mı? Yağmurun yağmaması,
kuraklık vs. senin
tahayyülünün çok çok ötesi bir
durum. Allah’ ın nimeti, Allah’ ı bilerek
kıvama erer. Ancak o şekilde
lezzet alınır. Allah’ ı bilen, Allah’ ın
bildiğini de, kudretini de, hikmetini
de bilendir.Allah’ ın vermesini de,
vermemesini de, azını veya çoğunu
da onun takdirine, hikmetine bırakır.
Şayet sebepleri O sebebi yaratanın
önüne geçirirsek. Allah’ ın yağmur
değil de taş yağdırmasını beklemesi gerekenler
arasına gireriz. İşte bu yüzden, sebep ve kaygı
(sanki sığındığı bir Rabbi yokmuş gibi..) şirklerinden
uzak durarak herşeyin sebebini Cenab-ı
Hak’ tan bilip, Ona kulluk şuurumuzu gözden
geçirmemiz gerekmektedir. Rahmet yağmurunu
kaçırdığına üzülmeyen, yağmayan yağmurun
derdine düşerse bu dert olarak ona yeter! Allah
derdimizi de rızasına muttali kalsın.
Selam ve dua ile...