Kıymet

Değer anlamı taşısada kıymet farklı değer farklıdır. Değer eder manasına gelsede kıymetin yerini asla tutamaz. Ara sıra kenara çekilip bakmak lazım, kimde ne kadarız, kim bizde ne kadar. Kimdw kiymetimiz var kimde yok. İnsan dostane ilişkiler kurarken bir miktar degeri harcayarak kıymetli olup olmadığına kanaat getirebilir. Çok değer harcamalı ki kıymetini tespit edebilsin. Sadece insan değil tabi kiymetli olan. Meta yani mal ve cevrede buna dahildir. Adamın değerli bahcesinde bin ağacın içinde belki üç ağaç kiymetlidir. Diğerleri degerlidir. Kiymet öyle bir kalitedir ki kiymetler üstü olan ancak kutsal olabilir. Kutsal atfettiklerimizde kiymetin yüksek derecesinde bulunusundan kaynaklıdır. Bizde kiymetliler kutsiyet addeder. Bayrak gibi vatan gibi namus gibi kavramlar kiymetlidir. Kim bizim vatanımıza bayrağımıza namusumuza halel getirecek bir tenezzülde bulunacak olursa bizim icin kıymet devreye girer ki bu can meselesidir. Kan döker can verir kiymetlilerimizi koruruz. Bazen bizde neyin değerli neyin kiymetli olduğunu görebilmek için uzaktqn bakmak lazımdır.