Likya’nın antik şehri

Kıbrıs Modern Sanat
Müzesi, “2000 Yıllık
Yolculuğun Ardından Likya
Pentekonterleri ve
Apollonları Seramik Sergisine”
ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor.Likya
sikkelerinde dikkat çeken
antik kadırga betimlemelerinin,
M.Ö 5. yüzyılda
Likya’da kullanılan pentekonterlerin
gelişimlerini
günümüze kadar geldi.Apollon
sikkeleri üzerinde yer
alıyor. Apollon sikkelerinin
ön tarafında, karakteristik
Apollon unsurlarını içeren,
profilden betimlenmiş insan
başı yorumu, arka tarafta
ise sancak kısmından
şekillendirilmiş antik
kadırgalar (pentekonter) yer
alıyor. Pentekonterlerin
altlarında, dönemin yüksek
rütbeli devlet memurlarının
isimleri görülüyor Seramik
çamuru ile şekillendirilip 900
santigrat derecede
pişirilerek gümüş pigmenti
ile renklendirilen antik
kadırga parçaları ve dönemin
yüksek rütbeli devlet
memurlarını olan
magistraları tasvir eden
heykelcikler, sergi alanında
düzensiz kaideler üzerinde,
özgür bir duruş ile
konumlandırıldı.