NABİZÂDE NÂZIM

1862 yılında İstanbul’da, Nişantaşı’nda dünyaya gelmiştir. Tam adı Ahmet Nazım idi. Babası Nabi Efendi’yi ve annesini genç yaşta kaybetmiştir. Ninesi tarafından büyütülmüştür. “Yadigarlarım’ adlı yapıtında anlattığı anılarından öğrenildiğine göre mutsuz bir çocukluk geçirmiştir. İlköğrenimini Tophane Mahalle Mektebi’nde tamamladıktan sonra önce Fevziye Rüştiyesi’nde sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’nde öğrenim görmüştür. Okulun İdadi bölümünü de bitirdikten sonra yükseköğrenimini Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Kara Askeri Mühendis Okulu)’da yapmıştır. 1884’te topçu mülazım-ı sanisi (topçu üsteğmen) olarak mezun olmuştur. Öğrenimine Mekteb-i Harbiye-i Şahane (Kara Harp Okulu)’de devam etmiştir. İlk yazısını henüz öğrenci olduğu 1880 yılında Vakit Gazetesi’nde A.Nazım imzasıyla yayımlanmıştır. Bu yazı, “Esaret” başlıklı bir deneme olarak geçmektedir. Öğrencilik ve askerlik yaşamının devam ettiği 1880-1890 yıllarını aynı zamanda çok verimli bir yazım adamı olarak geçirmiştir. Çok başarılı bir öğrenci olan Nabizade Nazım, 1886’da Erkan-ı Harbiye (genelkurmay) yüzbaşısı olarak mezun olduktan sonra kendi okulunda askeri öğretmenlik yapmış ve yüksek cebir, istihkam ve topoğrafya dersleri vermiştir. Keşif ve araştırma yapmak üzere iki yıl Suriye’de görev yapmıştır. 1890’da İstanbul’a dönmüştür. O yıl, ilk Türkçe gerçekçi köy romanı olan Karabibik adlı eserini yayımlamıştır. 1891’de çıkmaya başlayan ve o günlerde bir bilim dergisi niteliği taşıyan Servet-i Fünûn dergisinin ilk yazarlarından birisi olmuştur. İstanbul’a dönüşünden bir süre sonra sevdiği kızla evlenmiş fakat mutlu bir evlilik yaşamı olmamıştır. Evlendikten kısa bir süre sonra kemik veremi hastalığına yakalanmıştır. Haydarpaşa Hastanesi’nde iki yıl kadar tedavi görmüş ancak iyileşememiştir. 6 Ağustos 1893’te ölmüş ve Üsküdar’da Miskinler Tekkesi yakınındaki mezarlıkta toprağa verilmiştir. Yazmış olduğu eserler sayesinde günümüzde bile hâlâ daha varlığını bizlere hissettirmektedir. O dönemin şartlarını biz okurlara bire bir yansıtmaktadır. O yüzden eserleri edebiyatımız için oldukça kıymetlidir.