Orman Yangınlarına Karşı Alınması Gereken Önlemler

Bilindiği üzere ülkemizde günlerdir
bitmek bilmeyen orman yangınları
sürüyor. Yüzlerce ekip canla başla
bu yangınları söndürmeye
çalışıyor. Yangınların birçoğu
söndürülmüşse de bir kısmı hala
daha gün geçtikçe çoğalarak
devam etmektedir. Bu yangınlar,
bizlerin nefesini de yakmaktadır.
Çünkü ağaç demek nefes demektir.
Bunun yanı sıra çoğu hayvanlar
bu yangınların arasında
kalarak seslerini duyuramadan
yangınlara teslim olmaktadır.
Aslında ormanlar, orman
yangınlarına hiç de yabancı
değillerdir. Çünkü yıldırım vb. durumlar
sonucunda da yangınlar
çıkabilmektedir. Fakat biz insanlar
bu yangınların sayısını artırarak
daha tehlikeli bir hale
dönüştürebilmekteyiz. Peki bu
yangınları önlemek için ne gibi
tedbirler almalıyız? Orman
yangılarını önleyecek koruyucu
tedbirleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Orman Genel Müdürlüğü, yangın
çıkma ihtimali yüksek yerleri tespit
etmeli ve o alanları koruma altına
almalıdır.
· Ormanlık alanlarda ateş
yakılmamalı, sigara izmaritleri
söndürülmeden atılmamalıdır.
· Ormanlarda yangın gözetleme
kuleleri oluşturulmalı. Yangın
çıkma ihtimali yüksek alanlarda
motorize yangın ekipleri
bulundurulmalıdır.
Yangın riskinin yüksek olduğu
kurak mevsimlerde ormanlık alanlara
giriş çıkışlar yasaklanmalıdır.
· Ormanlara cam kırıkları
bırakılmamalıdır.
· Ormanlık alana yakın yerlerde
oturan halka yangına ilişkin eğitici
bilgiler verilerek halk bilinçlendirilmelidir.
En önemlisi ise yangına
zamanında müdahale edilmelidir.