Pandemi Sürecinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler

Okulların uzun süreden sonra
tekrar açılmasıyla birlikte COVİD-
19’un yayılmasını önlemek adına
hem sınıf ortamı hem de sınıf
dışında önlemler alınmalıdır.
Öncelikle COVİD-19’u, hastalığın
nasıl bulaştığı, bu hastalıktan
kendimizi ve etrafımızdakileri nasıl
koruyabileceğimiz hakkında bilgiler
verilmelidir. Bunun sebebi ise
öğrencilerin kurallara uyabilmesi
için hastalığın ne olduğu hakkında
bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu
süreçte öğrencilerin kafasına
takılan soruları onları
endişelendirmeden yanıtlamak
gerekir.
Bunlardan ilki pandemi sürecinin
başladığı ilk günden beri
hayatımızın bir parçası haline
gelen maskeyi özenli bir şekilde
kullanmaktır. Tabii öncelikle
öğrencileri ve okul çalışanlarını
maske kullanma konusunda doğru
bir şekilde bilgilendirilmelidir.
Maske takmaya özen göstermeyen
öğrencilere takılmaması
sonucu olabilecekler anlatılmalı ve
maskelerini takmaları gerektiği
söylenmelidir.
İkinci husus ise maskeyle birlikte
yeni yaşam şeklimizin gereği olan
mesafeye fazlasıyla dikkat edilmelidir.
Birbirlerini uzun zamandır
görmeyen öğrenciler
arkadaşlarına karşı duydukları
özlemi sarılarak gidermek isterler.
Bu konuda doğru bir biçimde
uyarılmalı ve mesafeye dikkat etmeleri
gerektiği söylenmelidir.
Örneğin okulda bulunan herkesin
en az 1 metre mesafeli durması
gerektiği söylenebilir ya da okul içi
ve okul dışı aktivitelere
kısıtlamalar getirilebilir.
Bir diğer önemli şart ise temizliktir.
Tüm okul çalışanları ve öğrenciler
sık sık ellerini yıkamalı ve temizliklerine
dikkat etmelidir. Diğer tüm
şartlarda olduğu gibi öğrenciler bu
konuda da doğru bir şekilde bilgilendirilmeli,
bu zamana kadar
kulaktan dolma yanlış bilgilerden
arındırılmalıdır. Mesela
öğrencilere el yıkamanın beş
adımı öğretilebilir. Bu öğrenme
süreci eğlenceli bir hale
getirildiğinde ise öğrenciler aklında
daha kalıcı olur