Salgın nasıl çıktı ?

Bunlar, 2014 yılında, mikroplar üzerinde çeşitli deneyler yapıyorlardı. Bu deneylerin başında da ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü,Dr. Anthony Fauci bulunuyordu. Asya Times’te, Cristian Lin adında birisi de 22 Nisan 2020’de, bir haber yayınlayarak Fauci’den bahsetmektedir.
Fakat, ABD bu çalışması sırasında,2014 yılında, güvenlikli olmadığı ve bir takım zorluklar çıktığı için, bir mikrop kaçırması oluyor. Bütün bunlara rağmen, bu çalışmaya devam ediliyor. Diğer taraftan da Wuhan’daki enstitüye, 3.7 milyon dolar yardım yapılıyor. Bu da ortalığı karıştırıyor. Fauci de bunu Beyaz Saray’da deklare ediyor.
Zorlukların çıktığı böyle bir dönemde, yine mikrop kaçırması oluyor, bu işi Wuhan’daki 4.derecede güvenlik enstitüsüne, 44 milyon dolarlık bir meblağla devrediyorlar. Bunu, önceki verdiği, meblağdan dolayı araştırmanın devamı için veriyorlar.
Bu araştırmanın özelliği de; Mers,Sars gibi hastalıklardaki mikropların,soğuk algınlıları ve göğüs hastalıkları ile ilgili olarak güçlendirme çalışmaları içindir. Niçin güçlendirmeye çalışılıyor, bu, bugün dahi bilinmiyor ? Bu mikropları güçlendirip ne yapacaklar bu da bilinmiyor? Kapalı kapılar arkasında oynanan bir takım gizili oyunlar olduğu, gün gibi aşikârdır.
Bundan sonra Obama, tedbir olarak Küresel Sağlık Ajansı’nı kuruyor. Ayrıca ne olur ne olmaz diye, özel patojen hastaneleri açılıyor. Daha sonra 2018 yılında Trump, bunları kaldırıp 460 milyon doları silahlara ayırıyor. Bir yandan da ABD, Endonezya, Çin, Afrika ve Kafkaslarda ve 26 yerde, bio kimyasal araştırma laboratuvarlarında çalışmalar devam ediyor. Halbuki aynı ABD, 1975 yılında “biyolojik silah yapılmayacak” diye anlaşmaya imza atmıştır.
2018 yılında ABD Büyükelçisi Washington’a bir mesaj çekiyor.Mesajında “ Çin bu mikropların gücünü artırma çabasında. Bu mikropların gücü artarsa ne olur ?” diye. Hatta, Çin bu konuda, ABD’den yardım dahi istiyor. Nihayet, 2019 yılının Eylül ayında, Çin’deki labotavurda bir takım kaçırmalar oluyor ve virüs yayılıyor.
Bu yayılma, oradaki ABD’li çalışanlarından mı, yoksa Çinli çalışanlardan mı oluyor, burası meçhul? Yine, hatta, Fransa dahi, Wuhan’daki bu mikrop çalışmalarına destek vermiştir. Zaten ellerinde her türlü silahlar var. Nedir bunların bu mikrop araştırma merakı? Herhalde ne kadar sayıda insan öldürürüz çalışmasıdır bu. Bunlar hiç anlaşılmıyorlar. Bir taraftan insan haklarından bahsediyorlar, diğer taraftan da tehditte bulunuyorlar. Bu, pek anlaşılır bir şey değil.
2012 yılında, ABD’li stratejistler, ileride geliştirilecek “12 Büyük Tehdit” diye bir kitap yazmışlar. Bu kitabın 100 sayfası, bu mikropların yayılması ve patojenik durumlarla ilgilidir.Aslında ABD, buolayları çok iyi biliyor. Ama,Trump ekonomiye önem verdiği için, buna pek aldırmıyor. Bu vurdum duymazlık da bugün, bu salgını, insanlığı tehdit eder duruma getirmiştir. ABD, şimdi de kalkmış, AB’yi de yanına alarak Çin’i cezalandırmaya yoluna gidiyor. Hatta, Çin’le savaşı bile düşünüyor.
ABD Büyükelçisi, Corona virüsle ilgili olarak da “Biz bu virüsün, ABD laboratuarlarında kaçmasını engelledik.Ama,aynısı Çin’de olabilir,bu virüs insanlara bulaşabilir.”diye,Washington’arapor ediyor. Bakar mısınız, ABD bu virüsle ilgili, yıllarca Çin’le çalıştı,şimdi de tazminat istiyor?
Bu mümkün değildir. Uluslararası hukukta, iki taraf savaş yapar yenilen tazminat alır. Evet bu virüs Çin’den yayıldı. Tamam, Çin’den yayıldı ama, ABD de bu konuda,Çin’le birlikte yıllarca çalıştı. ABD, bu konuda, bu savaşı, kendi kamuoyunda,Çin’i suçlu göstererek günden oluşturdu.Diğer tarafta da Çin’in yükselişi, ABD’nin bir savaş yapmasını gerektirir mi bilinmiyor? Böyle bir savaş olursa Rusya işe girer mi,bu da ABD’nin kaçınılmaz bir sonu olur mu bu da bilinmiyor? Eğer böyle bir savaş olursa bu savaş taa nükleer silahlara kadar gider mi? Bu da göze alınamaz. Böyle bir savaşta, Kutuplardan, Afrika’ya kadar dünyanın her tarafı, füzeler ve nükleer silahlarla dolar, taşar. Mecbur kalırlarsa birbirlerini ve taraftarlarını uzaydan dahi vurabilirler. Bu da bizim bildiğimiz savaşlara, hiç mi hiç benzemez. Devam edecek.Selam ve saygılarımla