SPOR Haber Girişi : 05 Haziran 2021 15:09

SESSİZLİK SÜRÜYOR

Gelecek sezon TFF 1. Ligde mücadele edecek olan
Büyükşehir Belediye Er zurumsp or’da onur sal
başkan Mehmet Sekm en’i n a çı klamalarından
sonra başkan adaylarının sessizliği taraftarı tedirgin
ediyor.
ADAYLAR NEREDE
17 Haziran’da kongreye gidecek olan Büyükşehir
belediye Erzurumspor ’d a taraftarlar aday la ra
seslendi. Beklentilerinin yüksek olduğunu belirten
t araftarlar, ‘ Öz el likl e eski ba şkanımız Ali
Demirhan’ın Mehmet Sek men ile gö rüşmeleri ni
merakla bekliyoruz. Onursal Başkan Mehmet Sekmen’in
manevi desteğini almak istiyorum diyen Ali
De mirhan, ac aba desteği alamaz sa aday
olmayacakmı? Yine eski kaptanlarımızdan Kürşat
Karakaş’tan henüz bir açıklama gelmedi. Başkan
Mehmet Sekmen ’in a çı klamalarını n ardın dan
oluşan bu sessizlik bizleri tedirgin ediyor ve artık
gerekli ham le le r ve açıklamalar yapılmalıdır. ’
Dediler.
GEÇ KALMAMALIYIZ
Rakip le rimiz bir b ir transferler i gerçek le şt irirken
bizim henüz iç transfer işini dahi çözdüğümüz yok
diy erek sözlerine devam eden taraftarlar, ‘Her
geçen
gün aleyhimize işliyor. Ne mevcut yönetimin nede
adayların sesi çıkıyor. Gelecek sezon nasıl planlamalar
yapıldı. Neler olup bitiyor bizlerde bilemiyoruz.
İşin doğrusu böyle giderse geleceğimiz pekte
parlak gözükmüyor. Eski başkan Ali Demirhan’dan
büyü k umudumuz vardı. Artık s abırlar tükeniyor.
Sezon sonunda zat en çok üzü ld ük ve artık
üzülmek istemiyoruz.’ Dediler.
GEÇ KALDILAR
Küme düşmenin kaldırılaması için fed erasyona
başvuruları göz ardı eden kulüpler birliği, sırf istedikleri
yabancı sınırlaması olmadığı için bizleri bahane
ediyorlar diye konuşan taraftarlar, ‘Yabancı
k uralı iste di kleri gibi ol saydı kulüpler birliği bu
açıkl amayı yapacakmıydı merak ediyoruz. İ şleri
s ekteye uğ radığı için böyle bir açıklama
yapt ıklarını düşünüy or uz. Fakat geç kaldılar. Biz
k üme düştüğümüz zaman böyle bir açıklama
yapmış olsaydılar samimiyetlerine inanırdık. Fakat
artık bizlere inandırıcı gelmiyor. Ne h alleri varsa
görsünler. Merak etmesinler zaten Federasyon ve
Nihat Özdemir büy ük takım lara ça lışıyor. Onun
toplantısını yapar ve yabancı sınırlamasını tekrardan
düzenlerler. Yani işin özü bizi bahane etmesinler.’
Diyerek sözlerini tamamladılar.
HÜSEYİN ATALAY