Ekonomi Haber Girişi : 18 Haziran 2022 15:54

TIBBİ ATIK MALZEME TOPLAMA VE TAŞINMA İŞİ YAPTIRILACAK

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kars Belediyesi Başkanlığı sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından (ünitelerden) kaynaklanan tıbbi atıkların 3 (üç) yıl süre ile insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, tıbbi atık sterilizasyon tesisinde sterilize edilmesi, bertarafı ve 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilize edilmesi ve bertarafı ile sterilizasyon tesisinin işletimi işidir. İhale Kars Belediyesi Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık (Artırma)  Teklif usulü ile 24.06.2022 Cuma günü saat 14.00’ de Kars Belediyesi Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

Detaylı bilgi için; Tıklayınız