Yeni pandemiler

Doğanın korunması konusunda
farkındalık yaratmak ve acil konularda
harekete geçmek için 1972
yılında Birleşmiş Milletler tarafından
kabul edilen Dünya Çevre
Günü’nün bu yılki teması, “Ekosistemin
Restorasyonu” olarak
açıklandı. Ekolojik onarım,
bozulmuş doğanın aslına uygun bir
şekilde yeniden tasarlanmasını
amaçlarken, konu sağlığımızı da
yakından ilgilendiriyoEkosistemin
doğal dengesine yönelik insan müdahalesinden
kaynaklı tahribatın
iklim krizinin yanı sıra, pandemilerin
artıp yayılmasına da neden olduğu
belirtilen açıklamada, şu uyarılara
yer verildi: “İnsanlarda hastalığa
neden olan bin 500’e yakın bulaşıcı
mikroorganizma var. Bunların
yarısından fazlası zoonotik, yani
hayvanlardan insanlara geçen ve
hastalık oluşturan mikroorganizmalar.
Son zamanlarda ortaya
çıkmış olan MERS, SARS, H1N1,
HIV ve COVID-19 gibi hastalıklar,
insanların vahşi yaşamla etkileşimi
yoluyla bulaştı. İnsanların doğal
alanlarda yarattığı tahribat,
zoonotik enfeksiyon ve hastalıkların
bulaşmasını hızlandırıyor. Arazi
kullanımındaki değişiklik ve tahribat,
doğal yaşam alanlarının yok
edilmesi ve bununla bağlantılı küresel
biyolojik çeşitlilik kayıpları,
insanlık olarak gelecekte başka
pandemilerle yüz yüze
kalacağımızı gösteriyor