YETİMLER GÜNÜ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 2013
yılı Aralık ayı itibariyle Ramazan
ayının 15. gününü Dünya Yetimler
Günü olarak belirlediğini ilan etmişti.
İlk olarak 2014’te gündeme alınan
Dünya Yetimler Günü, bu sene sekizinci
kez tüm İslam dünyasında
yetim çocuklara yönelik farkındalığın
artırılması ve yetim üreten savaş,
yoksulluk, hastalık ve insan eliyle
gerçekleşen diğer afetlerin en aza
indirilmesi amacıyla idrak edilecek.
Dünya Yetimler Günü bugün sayıları
yüz milyonlarla ifade edilen yetim
yavrularımızın günü. Ana-babası
olduğu halde onların sevgi ve
şefkatinden mahrum kalan “sosyal
yetimler” de eklendiğinde sayıları
milyar ile ifade edilen kutsal
emanetlerimiz, yetim çocuklarımızın
günü bugün!
Neredeyse tüm devletlerin kabul ve
taahhüt ettiği Çocuk Hakları Bildirgesi’nin
üzerinden 30 yılı aşkın bir
süre geçti. Bu sözleşme ile üye
ülkeler, çocukların yaşama
haklarının olduğunu, eğitim ve
sağlık hizmetlerinden adil bir şekilde
yararlanma haklarının olduğunu,
çocuklar arasında din, dil, ırk ve
mensubiyet ayrımı gözetmeksizin
eşit şartlarda imkânlardan yararlanabileceklerini
kabul ve taahhüt etmektedir.
Gelinen noktada dünyanın
imkânlarının adil bir şekilde
bölüşülmesine razı gelmeyen
büyükler, çocukların hayallerinin üzerine
kara bir bulut gibi çöktüler ve
onlara güneşi unutturdular. Yoksulluk,
açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle
her gün 22 bin çocuk
ölürken, dünya merhamet yetimi
oldu adeta!
Savaşlar, yoksulluklar, insan eliyle
gerçekleşen afetler, yetersiz
beslenme, salgın hastalıklar ve tıbbi
yetersizlikler sebebiyle çocuklar
fiziksel ve psikolojik gelişimini
tamamlayamamakta ve hakları bir
bir yok edilmektedir.
Kimisi yaşama hakkından mahrum
bırakılırken gönülden ırak farklı
coğrafyalarda, kimisi yetim kaldı
savaşların ve yoksullukların olduğu
coğrafyalarda... Kimisi çocuk yaşta
asker yapıldı boyuna denk silahlar
ellerinde, kimisi ise erken yaşta istismara
uğradı çocuk anne oldu!
Kimisine de “sen öl organların
yaşasın merhametsiz zenginlerin
bünyesinde” dendi ve kısık seslerin
haykırışını duymadı dünya; belki de
kulaklarını tıkadı çığlıklara.